Velkommen til oss

Vi tar inn nye pasienter. Kontakt oss på 35522710.

Våre åpningstider er hverdager fra 08.00-15.30.

 

Her finner du oss!

Betaling

Kommer behandlingskostnadene ubeleilig?

Vi tar kreditkort.

Trygderefusjon.

Har du rett på trygderefusjon?

Vi sørger for at du får den refusjon du har krav på.

Rotfylling

De fleste rotbehandlinger skyldes kariesangrep (hull) som er kommet helt inn til pulpa ("tann-nerven"). Da trenger bakterier inn og fører til permanent skade. Det er også andre årsaker som kan føre til utvikling av betennelsen i nerven. Tenner med dype fyllinger må noen ganger rotfylles. Jo dypere fyllingen er, desto større sjanse er det for at nerven kan ta skade. Noen ganger må svært følsomme tenner og tenner med sprekkdannelser rotfylles. Rotbehandling kan ellers være nødvendig dersom tannen har vært utsatt for et traume /slag. Da kan "nerven" bli ødelagt og senere invadert av bakterier.

Symptomer

Hvis du har betennelse i tannen, eller i kjeven utenfor roten, kan du få tannpine. Smertene kan være av forskjellig karakter og intensitet. Noen kan føle smerter ved inntak av varm / kald mat, noen kan oppleve smerter som sterk ising.

Fra en betent tann, som pasienten kan gå med uten å vite det, kan det oppstå plutselige og sterke smerter. Man kan bli hoven i kinnet og ofte er smerten veldig intens slik at vanlig smertestillende medikamenter ikke hjelper i særlig grad. Årsaken er at bakteriene har spredd seg fra rotkanalen og ut i benet rundt rotspissen og dannet en betennelse der. Ofte kan det etter noen dager dannes en tannbyll i nærheten av tannen, og denne må det stikkes hull på. Betennelsen i nerven kan også være helt symptomfri og derfor kun blir oppdaget ved et rutinemessig røntgenbilde.

Behandling

Hvis pulpa er betent, men levende, skal du få lokal bedøvelse før behandlingen starter. Er pulpa død, er det unødvendig med bedøvelse. Det finnes altså  ingen grunn til å være urolig for at det skal gjøre vondt. For at behandlingen skal foregå under hygieniske forhold, må tannlege plassere et gummiklede (kofferdam) rundt tannen for at tannen skal være ren, tørr og isolert. Tannlegen må borre gjennom tannkronen til pulpa og rense kanalene grundig slik at alt infisert vev blir fjernet. Utrensingen gjøres ved hjelp av spesialinstrumenter tilpasset bredden og lengden på kanalene. Når tanna er ferdig renset desinfiseres rotkanalen og fylles med et rotfyllingsmateriale. Det vanligste fyllingsmaterialet er guttaperka, et gummilignende materiale som klistres fast i kanalen. Det kan i blant ta litt tid å utføre en rotbehandling. I blant er rotkanalene trange og bøyde, noe som kan gjøre arbeidet vanskeligere og føre til at tannlegen ikke kan utføre en tilfredstillende behandling. I slike tilfeller kan det være aktuelt med en liten operasjon for å fjerne betennelsen rundt rotspissen, en såkalt rotspissamputasjon.

Etter rotbehandling

Etter rotfyllingen kan det være noe smerter fra tannen et par dager. Disse går normalt over, men fortsetter smertene må du kontakte tannlegen. Det endelige resultatet etter rotbehandlingen kan ikke fastslås før etter en viss tid. Etter en observasjonstid på et år tar tannlegen røntgenbilde for å sjekke om rotbehandlingen fortsatt er tilfredstillende.
En rotbehandlet tann reagerer ikke på samme måte overfor trykk sammenlignet med en tann som ikke er rotbehandlet. Det betyr at man ubevisst kan overbelaste en rotbehandlet tann slik at den knekker. Knekker den på langs er det dessverre kun en utvei, og det er å trekke tannen. Hvis tannen er meget svekket etter rotbehandlingen vil tannlegen ofte anbefale krone. Noen tenner vil med tiden forandre farge. Fargeforandringen kan bli så stor at en korrigerende behandling kan være nødvendig av estetiske årsak. Vi gir deg råd om behandlingsalternativer.